December 9, 2023

Israeli Prime Minister Golda Meir